Sala konferencyjna
13:3013:40
Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka
10 min
13:4015:00
Sesja I: Sesja Przewodniczących Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej
Leki hipolipemizujące — czego nowego dowiedzieliśmy się w ostatnim roku?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
80 min

13:40 - 13:55

Sirany i rseny prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

13:55 - 14:10

Statyny prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

14:10 - 14:25

Fibraty i kwasy omega-3 prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

14:25 - 14:40

Ezetimib i kwas bempediowy dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC

14:40 - 14:55

Inhibitory PCSK9 dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

14:55 - 15:00

Podsumowanie, pytania, dyskusja
15:0015:10
Przerwa na kawę 10 min
15:1016:10
Sesja II: Terapia hipolipemizująca a wiek — jak leczyć optymalnie? Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr n. med. Marcin Wełnicki
60 min

15:10 - 15:20

Pacjent nastoletni dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz

15:20 - 15:30

Młody dorosły dr n. med. Marcin Wełnicki

15:30 - 15:40

Pacjentka w wieku rozrodczym dr n. med. Anna Ryś-Czaporowska

15:40 - 15:50

Pacjentka w okresie okołomenopauzalnym dr n. med. Dorota Ochijewicz

15:50 - 16:00

Pacjent w wieku podeszłym dr n. med. Maciej Janiszewski

16:00 - 16:10

Podsumowanie, pytania, dyskusja
16:1016:25
Przerwa na kawę 15 min
16:2516:55
Sesja satelitarna firmy Viatris:
LDL pod kontrolą, czy to koniec terapii? Co z nie-HDL? Ryzyko, o którym nie powinniśmy zapominać
dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
30 min
16:5517:25
Sesja satelitarna firmy Egis:
„Czy ten Pan i Pani są w sobie zakochani?" Rosuwastatyna i ezetimib — przelotne zauroczenie czy miłość od pierwszego wejrzenia?
dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
30 min
17:2517:45
Sesja satelitarna firmy KRKA:
„Najtrudniejszy pierwszy krok..." — praktyczne aspekty skojarzonej terapii hipolipemizującej
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
20 min
17:4518:00
Przerwa na kawę 15 min
18:0018:50
Sesja III: Sesja „pro-kontra” Przewodniczący: dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
50 min

18:00 - 18:25

Leczenie dyslipidemii rozpoczynam od zmiany stylu życia

18:00–18:10 Pro dr n. med. Daniel Śliż
18:10–18:20 Kontra dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
18:20–18:25 Podsumowanie dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
 

18:25 - 18:50

Leczenie dyslipidemii rozpoczynam od skojarzonej terapii hipolipemizującej

18:25–18:35 Pro dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
18:35–18:45 Kontra dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
18:45–18:50 Podsumowanie dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
18:50
Zebranie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
Sala konferencyjna
08:1509:00
Sesja IV: Zaczynamy wcześnie, od porannej kawy…
 
Eksperci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
45 min

08:15 - 08:35

Kawa — co w 2022 roku ma o niej wiedzieć lekarz? stud. med. Stanisław Surma

08:35 - 08:45

Kawa a nadciśnienie tętnicze prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

08:45 - 08:55

Kawa a zaburzenia lipidowe prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

08:55 - 09:00

Czego jeszcze nie powiedzieliśmy? Co zapowiadamy już niedługo? stud. med. Stanisław Surma
09:0009:10
Przerwa na kawę 10 min
09:1010:00
Sesja V: Wybór leku hipolipemizującego w określonych stanach klinicznych
Który lek hipolipemizujący jest najlepszy dla…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, FESC, FACC, FISCU(d), dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
50 min

09:10 - 09:20

…pacjenta z cukrzycą prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, FESC, FACC, FISCU(d)

09:20 - 09:30

…pacjenta z przewlekłą chorobą nerek dr n. med. Marcin Wełnicki

09:30 - 09:40

…pacjenta z chorobą tętnic obwodowych dr n. med. Katarzyna Starzyk

09:40 - 09:50

…pacjenta z zaburzeniami funkcji wątroby dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka

09:50 - 10:00

…pacjenta po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
10:0010:15
Przerwa na kawę 15 min
10:1510:55
Sesja VI: Badanie lipidogramu w praktyce klinicznej Przewodniczące: dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka, dr n. med. Anna Ryś-Czaporowska
40 min

10:15 - 10:25

Jak często należy oznaczać lipidogram w zależności od sytuacji klinicznej? dr n. med. Maciej Janiszewski

10:25 - 10:35

Czy lipidogram należy wykonywać na czczo czy po posiłku? dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka

10:35 - 10:45

Jakie parametry oznaczać obowiązkowo, a jakie dodatkowo? dr n. med. Anna Ryś-Czaporowska

10:45 - 10:55

Substancje i stany kliniczne mogące wpływać na wynik lipidogramu dr n. med. Daniel Śliż
10:5511:05
Przerwa na kawę 10 min
11:0511:25
Sesja satelitarna firmy KRKA:
Atorwastatyna — nieznane oblicze znanej molekuły
dr n. med. Katarzyna Starzyk
20 min
11:2511:55
Sesja satelitarna firmy Novartis:
Zaburzenia lipidowe — jaki dystans dzieli wytyczne od codziennej praktyki klinicznej?
30 min

11:25 - 11:37

Jakie cele terapeutyczne? Dla jakich pacjentów? Czy udaje nam się je osiągać? prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

11:37 - 11:49

Jak inklisiran może zbliżyć nas do celów terapeutycznych w zakresie LDL-C? prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, FESC, FACC, FISCU(d)

11:49 - 11:55

Dyskusja
11:5513:00
Przerwa na lunch 65 min
13:0013:45
Sesja VII: Hipercholesterolemia rodzinna — sesja pod patronatem Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, dr n. med. Krzysztof Chlebus
45 min

13:00 - 13:10

Kim jest polski pacjent FH w świetle publikacji? dr n. med. Krzysztof Chlebus

13:10 - 13:20

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci z FH — doświadczenia własne  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, dr n. med. Matylda Hennig

13:20 - 13:30

Analiza in vitro wybranych wariantów w genie LDLR prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

13:30 - 13:40

Interesujące przypadki kliniczne z doświadczeń własnych KCHR dr n. med. Marcin Pajkowski

13:40 - 13:45

Podsumowanie, pytania, dyskusja
13:4514:30
Sesja VIII: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, FESC, FACC, FISCU(d), dr n. med. Katarzyna Starzyk
45 min

13:45 - 13:55

Jak badania obrazowe wpływają na ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego? dr n. med. Katarzyna Starzyk

13:55 - 14:05

Kwalifikacja pacjentów z cukrzycą do kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, FESC, FACC, FISCU(d)

14:05 - 14:15

Czy wiek wpływa na kwalifikacje do poszczególnych grup ryzyka sercowo-naczyniowego? prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

14:15 - 14:25

Czy oznaczenie Lp(a) i apoB jest pomocne w stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego? dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz

14:25 - 14:30

Podsumowanie, pytania, dyskusja
14:3015:15
Sesja IX: Nowe grupy leków na horyzoncie Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka
45 min

14:30 - 14:45

Ewinakumab i leki działające w podobny sposób stud. med. Stanisław Surma

14:45 - 15:00

Nowe leki obniżające stężenie lipoproteiny (a) prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

15:00 - 15:15

Jak będę w przyszłości kojarzył ze sobą: statyny, ezetimib, kwas bempediowy, leki hamujące PCSK9? dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
15:1515:30
Przerwa na kawę 15 min
15:3016:20
Sesja X: Sesja czasopisma Kardiologia Inwazyjna — nowoczesne leczenie hipolipemizujące: dreams come true... Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Robert Gil, dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz
50 min

15:30 - 15:45

Jak kardiolog interwencyjny widzi lipidy — obrazowanie wewnątrzwieńcowe dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski

15:45 - 16:00

Farmakoterapia okołozabiegowa u chorych z dyslipidemią w przypadku OZW oraz PZW prof. dr hab. n. med. Robert Gil

16:00 - 16:15

Nowoczesne formy leków hipolipemizujących — czy czas na zmiany u chorych poddawanych PCI? dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz

16:15 - 16:20

Podsumowanie, pytania, dyskusja
16:2016:35
Przerwa na kawę 15 min
16:3516:45
Podsumowanie konferencji
10 min

16:35 - 16:45

Panel wszystkich obecnych wykładowców — dyskusja z publicznością
Podsumowanie, pytania, dyskusja
Copyrights © 2022 Via Medica